top of page
Gradient

KILKA SŁÓW O NAS

Za kulisami

Stowarzyszenie „Obszary Kultury” ma siedzibę w Łodzi, ale jego działania mają zasięg ponadlokalny. Zajmuje się między innymi: edukacją, popularyzacją różnych dziedzin kultury i sztuki, działalnością wydawniczą. Od czasów powstania w 2008 roku zajmował się również działaniami na rzecz środowisk i osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, propagowaniem idei integracji europejskiej, problematyką praw kobiet.

Członkami Stowarzyszenia są artyści, edukatorzy, kulturoznawcy, filolodzy,  pracownicy miłośnicy teatru i poezji. Wspólną cechą członków Stowarzyszenia jest ich pasja społecznikowska i kreatywność w podejmowaniu tematów kulturowych. Stowarzyszenie swoje działania prowadzi nieodpłatnie, nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Agnieszka Kowalska-Owczarek - prezes zarządu

Barbara Maciejewska - vice-prezes zarządu

Janina Strzemieczna - skarbnik

Elżbieta Boryniec - członek zarządu

Hanna Jastrzębska-Gzella - członek zarządu

Oglądać film
bottom of page